Bảng giá thiết kế nhà phố

Bảng giá thiết kế nhà phố

Ngày đăng: 23-04-2019

CÔNG TY TƯ VẤN – XÂY DỰNG – NỘI THẤT D- ARCH

Nhóm

Loại công trình

Đơn giá

Thiết kế gồm

Đơn Giá Thiết Kế Nhà Phố

 Nhóm 01

 Nhà phố  01 mặt tiền

 200.000 đ/m2

  Thiết kế 3D Ngoại Thất

  Thiết kế Kiến Trúc

  Thiết kế Kết cấu

  Thiết kế điện nước

 Nhà phố  02 mặt tiền

  220.000 đ/m2

 Nhóm 02

 Nhà phố 01 mặt tiền

 280.000 đ/m2

  Thiết kế 3D Ngoại Thất

  Thiết kế 3D Nội Thất 

  Thiết kế Kiến Trúc

  Thiết kế Kết cấu

  Thiết kế Điện nước

 Nhà phố  02 mặt tiền

 300.000 đ/m2

* Công trình Nhà phố, Căn hộ có diện tích sử dụng dưới 150m2 đơn giá nhân hệ số 1.3

* Công trình Nhà phố, Căn hộ có diện tích sử dụng dưới 100m2 đơn giá nhân hệ số 1.5

* Diện tích sân vườn tính 50% đơn giá thiết kế 

 

CÁC bài viết liên quan