Đơn giá thiết kế biệt thự

Đơn giá thiết kế biệt thự

Ngày đăng: 23-04-2019

Đơn Giá Thiết Kế Biệt thự

 Nhóm 01

 Thiết kế biệt thự :

  +) Biệt Thự phố

  +) Biệt Thự Vườn

  +) Biệt thự mini

  240.000 – 280.000 đ/m2

  Thiết kế 3D Ngoại thất

  Thiết kế Kiến Trúc

  Thiết kế Kết cấu

  Thiết kế điện nước

 Nhóm 02

 Thiết kế biệt thự :

  +) Biệt Thự phố

  +) Biệt Thự Vườn

  +) Biệt thự mini

  320.000 – 350.000 đ/m2

  Thiết kế 3D Ngoại thất

  Thiết kế 3D Nội Thất 

  Triển khai BVTC Nội thất

  Thiết kế Kiến Trúc

  Thiết kế Kết cấu

  Thiết kế Điện nước

 Biệt thự bán cổ điển

  340.000 – 380.000 đ/m2

 Biệt thự cổ điển, Luxury

  360.000 – 400.000 đ/m2

 

   

* Công trình Nhà phố, Biệt thự có diện tích sử dụng dưới 150m2 đơn giá nhân hệ số 1.3

* Công trình Nhà phố, Biệt thự có diện tích sử dụng dưới 100m2 đơn giá nhân hệ số 1.5

* Diện tích sân vườn tính 50% đơn giá thiết kế 

GIẢM GIÁ 70% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG TRỌN GÓI

GIẢM GIÁ 30% GIÁ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG PHẦN THÔ

CÁC bài viết liên quan